Контакти


Тел: +359 879209300

Тел: 02 970 15 00
E-mail: info@hotel-europe-bg.com
E-mail: marketing@hotel-europe-bg.com
Aдрес: ул. Лидице 1, София 1113, България

Банкова сметка: Хотел Европа ЕООД 
BGN     Юробанк България АД  
BIC:      BPBIBGSF    
IBAN:    BG77BPBI79421072870401

GPS координати: 

43N 40’ 35.397"

23E 21’ 37.757"

Форма за обратна връзка

Вашия...