Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА САЙТА НА ХОТЕЛ ЕВРОПА


РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ


ХОТЕЛ ЕВРОПА се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.
В резервацията, като бебета се приемат деца на възраст до 1,9 години към датата на пристигане. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 11.9 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 12 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен. Информация за тях трябва да се отбележи с коментар в края на резервацията, в полето „Забележки“.
Полето "Забележки" в бланката за резервация няма задължаващ характер за хотел ЕВРОПА, като всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

 

 

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ


Цените в интернет страницата на хотел ЕВРОПА са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.
Направената и заплатена през онлайн резервационния портал резервация е ГАРАНТИРАНА със 100% авансово плащане.
Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително 100% заплащане и гостите по тях няма да бъдат настанени.
Хотел ЕВРОПА запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си. При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

 

 

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ


В случай на анулиране, по-ранно отпътуване или промяна по вече платена от страна на клиента онлайн резервация, хотел ЕВРОПА възстановява заплатената сума за неизползваната резервация, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой в резервацията и периода на анулация:
За резервации в периода: 30.10.2023г. – 20.08.2024г. (включително) - Анулации и промени без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума. При анулация или промени след този срок или в случай на не пристигане сумата за 1 нощувка се задържа като неустойка. При по-ранно отпътуване сумата на неизползваната част от резервацията не се възстановява.


Суми за платени резервации с намаление за ранни записвания и специални оферти не се възстановяват. За резервациите, направени с намаление за ранни записвания (всички резервации, направени и платени до 30.10.2023г) и специални оферти не се разрешават промени, вкл. промяна на имена, тип стая, вид изхранване, брой гости, дати на пристигане и престой. Промяна в един от горепосочените параметри ще се счита за нова резервация.


В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотел ЕВРОПА 

Възстановяването на заплатени суми по договорени и извършени от хотел  ЕВРОПА услуги, ще бъде направено чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията. Възстановяването на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

 

 

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ


Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал
Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.
При избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управляване процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на хотел ЕВРОПА .
След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното заплащане се отваря платежната страница. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашият секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM).

 

Стъпките, по които може да активирате услугата си и да получите Вашия секретен код са:
Стъпка 1: Поставете Вашата карта в банкомата. Изберете "Други услуги". Стъпка 2: Изберете от менюто на банкомата опцията "Плащане чрез Интернет".
Стъпка 3. Изберете от менюто на банкомата "Секретен код на БОРИКА". Стъпка 4: На екрана на банкомата се появява съобщение за успешно генериране на Вашият секретен код.    
На касовата разписка, която ще Ви бъде отпечатана, ще намерите секретният код, който Ви е необходим за онлайн разплащания с Вашата дебитна карта.

 

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Търговецът няма достъп до данните от картата на картодържателя.


При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате.
В момента на on-line резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

 

ВАЖНО!
Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал на хотел ЕВРОПА , свържете се с нашия екип на телефон 02 970 15 00 или адресирайте вашите въпроси на e-mail: info@hotel-europe-bg.com

ЛИЧНИ ДАННИ


Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на хотел ЕВРОПА, собственик на “ ХОТЕЛ ЕВРОПА " ЕООД с адрес по съдебна регистрация: гр.  София улица Лидице 1: BG 13063847, ЕИК13063847, представлявано от ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ –Управители е записан в регистъра на юридическите лица - администратори на лични данни

 

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.


СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ЦЕННОСТИ

На Ваше разположение в хотелската Ви стая има сейф. Мениджмънтът на хотела препоръчва да съхранявате ценностите си в него. Хотелът не носи отговорност за пари и ценности, които не са съхранявани в сейф.

За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ХОТЕЛ ЕВРОПА